New year

So this year is soon over and have been a long year. Had a burnout last year that lasted a long time and sometimes I feel it still. Been a hard year because I have to slow my pace, skip fun things and had a lots of migraine this year. I had to change because my burn out demands it and that been really a tough thing to handle. Life is in constant change within relationships, places and people. Now I’m in New Zealand and here I can have my recovery time and also grow as a person in many ways. I just truly love this country so much.

Så detta år är snart över och har varit ett långt år. Blev utbränd förra året som varade väldigt länge och ibland kan jag känna av det ännu. Har varit ett tufft år för jag var tvungen att sakta ner mitt tempo, skippa roliga saker och hade mycket migrän detta året. Jag måste gå genom en förändring för min utbrändhet krävde det och det var en tuff sak att hantera. Livet är i konstant förändring med förhållanden, platser och människor. Nu är jag i Nya Zeeland och här kan jag ha min återhämtning och också växa som person på flera olika sätt. Jag bara innerligt älskar detta land.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s