That tree

So this Wanaka tree is really a tourist attraction and I heard from a local that people are destroying it by go out and cling to it for just “that” picture and that makes me so sad. Today when I went on a walk I saw a lot of people taking selfies or so much pictures instead of enjoy the moment. Many just takes photos and than it’s done- all that matters is to show the social media instead of appreciate the beauty of nature. So many are stuck at the phones and social media and that is sad. I sometimes don’t take any pictures and hardly any of myself.

Så detta Wanaka träd är verkligen är turist attraktion och jag hörde från en lokal person att folk förstör det för de gå ut och klänger sig fast för bara “den” bilden och det gör mig så ledsen. Idag när jag gick på en promenad såg jag massor utav folk ta selfies eller så mycket bilder istället för stt njuta av ögonblicket. Många tar bara bilder och sedan är det klart- allt som betyder är att visa social medier istället för att uppskatta den vackra naturen. Så många är fast med sina mobiler och sociala medier att det är sorligt. Ibland tar jag inga bilder och knappt något på mig sjölv.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s