Aladdin

I loved the Disney movie Aladdin since I was little and got it on VHS when I was 13 years old. Oh boy how many time I have watch that movie and really love it so much!

I took the bus and ferry over to the North Island than to Auckland and spend a lot of time/money to watch this Broadway musical and was it worth it? Hell yes!

I would do that again if I could but this was the last show but it was magical and I laughed, cried and enjoyed every minute of it. The show also re – start my passion for Theatre again, that sparkling fire and desire to be on stage or behind it.

Jag har älskat Disney filmen Aladdin sedan jag var liten och fick den på VHS när jag var 13 år gammal. Oh jisses så många gånger jag har sett filmen och älskar den så mycket!

Jag tog buss, båten över till Nordön och sedan till Auckland och spenderade mycket pengar/tid för att se denna Broadway musikal och vad det värt det? Ja som satan!

Jag skulle gärna det igen om jag kunde men detta var sista föreställningen men det var magiskt och jag skrattade, grät och njut utav varje sekund utav föreställningen. Föreställningen satte åter igen igång min passion för teater, den spraklande eld och lusten att stå på scen eller bakom den.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s