Lake Tekapo

I was here some couple of weeks ago and the nature is so stunning. One thing that I have learned more about life is to be in the present, just now and here. Sometimes you think to much about the past or the future that it blocks the present, now. I really don’t know about the future at all but that is also the beauty about it. Everything can happend and right now I’m on the bus down to Taupo and gonna do some adventures there.

Jag var här några veckor sedan och naturen är fantastiskt. En sak som jag har lärt mig om livet är att leva i nuet, bara nu och här. Ibland tänker du för mycket på det förgångna eller framtiden så det blockerar nuet. Jag vet verkligen inget om framtiden och det är också skönheten med det. Allt kan hända och just nu är jag på en buss ner till Taupo och ska ha lite äventyr där.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s