Hahei

So right now I’m in Hahei and got up really early for a walk and this great spot for the sunrise. It’s something magical about them, a new day starts and always got me thinking about life, who I am and who I want to be and what kind of life do I want. Those big and important questions that we need to think about sometimes. I think that often we just let life be the same and don’t change it or ourselves. We need sometimes to change or reflect on those matters.

Så just nu är jag i Hahei och gick upp väldigt tidigt för en promenad och för denna underbara plats för soluppgång. Det är något magiskt med med de, en ny dag börjar och får mig alltid tänka på livet, vem jag är och vem jag vill vara och vad för slags liv vill jag ha. Dessa stora och viktiga frågor som vi ibland behöver tänka på. Jag tror att ofta låter livet vara detsamma och inte ändra det eller oss själva. Vi behöver ibland ändra eller reflektera angående detta.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s