Hobbiton

So one week ago I was in Hobbiton and I really love lord of the rings and this was a dream coming true for me. The weather was kinda bad with rain and people was upset about it but nothing you can do about that really. It is just water and does not harm you really. For me that world means a lot and a big inspiration for me in so many ways. I also cried a little when enter Hobbiton, the magic and wonder and it will always be one of the best memories.

Så för en vecka sedan var jag i Hobbiton och jag verkligen älskar sagan om ringen och detta var en dröm som slog in för mig. Vädret var dåligt med regn och folk var upprörda pga det men inget du kan göra åt det egentligen. För mig betyder den världen oerhört mycket för mig och en stor inspiration för mig på många sätt. Jag grät också lite när jag klev in i Fylke, magi och under och kommer alltid vara en utav de bästa minnen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s