Backpacker

So days come and go in New Zealand and been here for more than 3 months now. As a backpacker you get this questions all the time:

– Where are you from?

– How long have you been in NZ?

And where you are from question always comes up but I try to ask another questions because after 3 months of telling everyone I’m from Sweden it’s kinda tiring sometimes. Because it’s more intresting to get to know a person for real and not just the typical, where are you from question.  But I have to admit sometimes it’s a nice question to start up with because you meet so much people so remember all the names is impossible! Also I’m already bad at remember names as it is.

Så dagar kommer och går i Nya Zealand och har varit här över 4 månader nu. När du är backpacker du får dessa frågor jämt:

– Vart är du ifrån?

– Hur länge har du varit i NZ?

Vart du är ifrån frågan kommer alltid på tals, men jag försöker ställa andra frågor eftersom efter 3 månader och har sagt till alla att jag är ifrån Sverige är rätt tröttsamt ibland. För det är mera intressant att lära känna någon på riktigt och inte bara den typiska-vart är du ifrån- frågan. Men jag måste erkänna att det är en rätt bra fråga ibland att sätta igång en konversation eftersom du möter så mycket folk och att komma ihåg alla namn är omöjligt! Sedan är jag riktigt dålig på att komma ihåg namn.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s